nedt.at

N N N N N
E E E E E
D D D D D
T T T T T
skoamp